Zakon davanja i primanja

Posted on Posted in Nauči
Često danas nailazimo na termin “bezuslovna ljubav”. Sve više se piše i priča o njoj, čini mi se da čak negde postaje ideal ljubavi. Ali, da li bezuslovna ljubav u međuljudskim odnosima zaista postoji? I šta uopšte znači kao takva?
Pogledajmo jedan primer. Dolazi do svađe između partnera. Suprug ošamari svoju ženu. Ona bude ljuta ali posle nekog vremena mu oprosti, bez bilo kakvih reči, zahteva i objašnjenja. Zato što ga “bezuslovno” voli. Ali, šta to govori muškarcu? Slobodno me šamaraj, ja te volim bezobzira na to. Naredni put, dolazi do još većeg nasilja. Zašto? Zato što je narušena ravnoteža davanja i primanja. ( Nasilje je posebna tema, postoji objašnjenje zašto dolazi do nasilja, pisaću vam i o tome). Vratimo se na bezuslovnu ljubav.
U međuljudskim odnosima, kao i inače u životu, mora postojati balans, ako želimo da taj odnos opstane i razvija se na zdrav način. U kom smislu? Ako vam neko pokloni ružu, a vi njemu hiljadu i jednu ružu, šta se dešava? Automatski nastaje disbalans, jer suprotna strana oseća da Vam ne može uzvratiti istom merom, a kamoli više od toga. Jako je važno da se poštuje princip “malo više” davanja i “malo manje” “kažnjavanja”. Ovo je u slučaju kada želite da odnos raste i razvija se zdravo. A šta to u stvari znači? Kada vas partner na neki način povredi, potrebno je to iskazati rečima, pričati sa partnerom o tome, a zatim odrediti šta bi parter mogao uraditi za vas, da bi se ravnoteža vratila.. Na primer, da opere sudove, usisa kuću ili bilo šta – za nijansu manje( lakše ) od onoga što je on uradio vama. A kada dajete (sebe, poklon, ljubav..) uvek dajete za nijansu više. Na taj način oba partnera rastu a samim tim i njihova ljubav.
Ukoliko postoji problem i ne može se rešiti komunikacijom, uvek možete postaviti rad kroz Porodični raspored. Poredak ljubavi vam na prvom mestu daje nove uvide, možete videti pravu sliku, bez lažnih percepcija, izmišljinih ideala, baš onakvu kakva jeste. A takođe, može se videti i upletenost drugih osoba ili situacija, ako je to slučaj. Radeći na sebi, radite za dobrobit cele porodice, a što je možda i najvažnije, za dobrobit budućih generacija. Ne ostavljate im vaš teret, dajete im mogućnost da žive svoje živote i ispune sve svoje potencijale. 🙂
I da se vratimo na bezuslovnu ljubav. Da, postoji, ali samo u jednom slučaju, u odnosu roditelj – dete. Jer dete nikad ne može vratiti ono što mu roditelji daju, na prvom mestu život. I to je sasvim u redu, jer vi takođe imate mogućnost za to, dati novi život. I samo na taj način reka života i ljubavi može teći slobodno, čisto, bez prepereka i krivog toka.
S’ ljubavlju
Marija Tričković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *