Da li u partneru vidite partnera ili možda nekog drugog..?

Posted on Posted in Nauči

Ljubav je vrlo slojevita, ima puno nivoa. Ali svi ti nivoi ljubavi, pogotovo u partnerstvu se mogu podeliti na tri osnovne teme – eros ( osnovna seksualna ljubav u partnerstvu ), filija -duhovna ljubav – povezanost, prijateljstvo među partnerima i agape – duševna ljubav (ova vrsta ljubavi nadilazi prijateljsku i erotičnu ljubav ). Ova tri nivoa ljubavi u celini su neophodni za pravo partnerstvo. Međutim, često se u partnerstvu vodi računa samo o jednom segmentu a na takav način ljubav ne može da opstane. Posle određenog vremenskog perioda partneri ne samo da prestanu da pričaju o tome već prestanu i da praktikuju seks, ne sećaju se kad su poslednji put imali orgazam, zajedničko milovanje, vreme kad su potpuno zajedno, usmereni jedno na drugo. A kad nema osnovne vitalne( seksualne energije ) prestaje i želja za životom, kreativnošću, ispunjenjem.. Seksualna energija je vrlo jaka pokretačka snaga. Samim tim, neretko dolazi do neverstva. Međutim, glavno pitanje je šta leži iza neverstva onda kad se ono desi. U Porodičnom rasporedu dolazimo do neverovatnih spoznaja šta sve može biti uzrok jednog neverstva. Ponekad je to transgeneracijski upisano u našu strukturu. Na primer, kada je neko isključen iz porodice, kada postoji nerođeni brat ili sestra duša parnera čezne za sestrom ili bratom koji fali i onda u toj čežnji nađe partnera i misli da je pronašao to za čim žudi. Pa se tako, u parnerskim odnosima, vrlo često muškarac odnosi prema ženi kao prema sestri ili žena prema muškarcu kao prema bratu. Tu je zadovoljen jedan nivo ljubavi – filija ali je zaboravljen eros. A pošto je živom biću neophodan eros onda partner traži eros u drugoj osobi. To je samo jedan od slučajeva, dešava se i da usled nedostatka roditeljske ljubavi partner “pronađe” u svom partneru bezuslovnu roditeljsku ljubav ( agape ) i filiju – ljubav prema bližnjem ali opet fali eros, koji pokušava da nađe kroz druge parnere. U svim tim slučajevima partner ne vidi svog partnera kao takvog, već projekciju onoga što fali. U Porodičnom rasporedu možemo videti suštinu uzroka i kroz radionicu postaviti članove porodice, koji fale, na njihovo mesto – koje im pripada samim zaćečem ili rođenjem.
Gotovo se uvek osuđuju ovakvi postupci ili osoba samu sebe osuđuje i krivi što uopšte oseća eros prema drugoj osobi a ne prema partneru. Ono što bi trebalo da se uradi je postavljanje teme. Kroz rad se vidi ono što osoba duboko u sebi krije, nekad i od same sebe. Klijent vidi situaciju iz drugačijeg ugla i sagledava na drugačiji način, članovi porodice koji fale se postavljaju na svoje mesto, svako zauzima mesto koje mu pripada i na taj način klijent počinje da živi svoj život a ne nečiji. Na taj način može videti partnera pravim očima, očima duše i živeti u svrsishodnom partnerstvu.
Na radionicama se ne iznose detalji teme, klijent se konsultuje sa terapeutom a zatim se postavlja rad. O tome u nekom drugom članku..
Takođe, na radionicama radimo i jednu vežbu za uspostavljanje kontakta sa dušom partnera, pa.. pridružite nam se, radujem se susretu. 🙂
S’ ljubavlju
Marija Tričković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *